Användarupplevelse i statistikform guidar vid design av ny hemsida 2018 [Infografik]

Funderar ni på en ny hemsida 2018? Önskar ni statistik som hjälper till med utformning och strategi?

WebpageFX, en amerikansk digital marknadsföringsbyrå, har tagit fram en Infografik med statistik som beskriver ett antal områden de anser viktiga att tänka på. Områdena är användarupplevelse, avkastning, avvisningsfrekvens, design och mobilitet.

Användarupplevelse handlar om mer än design och färger på hemsidan. Bra användarupplevelse omfattar många faktorer. En är att besökare lätt kan se nyttan med det som erbjuds. Att det som erbjuds är värdefullt för besökaren. Och att hemsidan ser likadan ut oberoende vilken typ av enhet besökaren anländer via.

Avkastningen ökar också markant om man investerar i användarupplevelsen. Idag vet man (uppgifter från USA) att varje dollar investerad i användarupplevelse ger 100 tillbaka.

ESPN.com´s vinst ökade 35% efter det att de lyssnat på sina fans och införlivat förslag i hemsidans redesign.

Vad gäller avvisningsfrekvens påverkas den kraftigt av användarupplevelsen. 89% av konsumenter börjar köpa från en konkurrent på grund av dålig användarupplevelse. 39% slutar engagera sig med hemsidan om den inte laddar eller tar för lång tid att ladda. 47% förväntar sig att en hemsida laddar på ett par sekunder.

Time.com’s avvisningsfrekvens minskade med 15 procent efter det att de infört kontinuerlig skrollning.

Designmässigt gäller att första intrycket till 94% styrs av designen. 88% av besökare återkommer med liten sannolikhet till en hemsida efter dålig erfarenhet. Och hemsidans trovärdighet är till 75% baserad på den generella designen.

Att slutligen ha med att hemsidan ska optimeras för mobila besökare är ett måste. 74% av människor är mer benägna att återvända till en hemsida som är optimerad för mobila användare. 67% av mobilanvändare säger de mer sannolikt köper en hemsidas produkt eller tjänst när hemsidan är mobilvänlig.

Inte endast Google och andra sökmotorer har med mobilvänlighet i sin gradering. 67% av konsumenter har en högre åsikt om företag som erbjuder en positiv mobil erfarenhet.

Hoppas infografiken inspirerar.