2018 – Guide för Sociala Media Format [Infografik]

Alla företag har idag en ambition att närvara på sociala medier. Mer eller mindre beroende på verksamhet.

Oavsett verksamhet bör alla företag som är närvarande ha en känsla för när inlägg ska publiceras. Men också vilket format som är bäst och hur inlägg kan nå större spridning och engagemang.

Men hur gör man för att veta när det är bäst att till exempel publicera ett inlägg på företagets Facebook sida? Jo, det har kommunikationsbyrån Adviso svarat på genom att ta fram nedan Infografik.

De olika plattformarna för sociala media har idag bra inbyggda statistikverktyg som trots förmågan att vara överväldigande är väldigt bra. Idag är det dessutom enkelt att automatiskt flytta data från till exempel Facebook in i ett verktyg som visar statistiken på ett pedagogiskt sätt.

Kolla detta exempel på dataimport från just Facebook som är gjort i Google Data Studio. Allt sker i realtid så rapporten kan uppdateras av användaren och behöver inte återskapas. Användaren väljer själv datum.

Infografiken kan sammanfattas med tre olika tips:

  • Kvalitet vinner över kvantitet

Flera studier visar på rekommenderade publiceringstider för inlägg för att maximera engagemang. Dock är det viktigt att förstå att det som påverkar engagemanget mest är innehållet som publiceras. Fokusera på relevans och kvalitet, inte hur ofta du publicerar. Tänk kvalitet inte kvantitet.

Vad det än är för innehåll som publiceras måste det vara relevant för målgruppen och möta specifika affärs- och digitala mål. Facebook till exempel, agerar utifrån det och därför gjort tillgänglig stora mängder information i syfte att guida dig vid framtagande och utvärdering av innehåll.

  • Förstå logiken bakom algoritmerna

Förut brukade de olika sociala plattformarna presentera information i en linjär, kronologisk ordning. Alltså syntes inläggen allteftersom de publicerades (tidslinje). Men så är det inte sedan länge vilket betyder att publicerings tid spelar mindre roll.

De olika algoritmerna för de olika sociala plattformarna är väldigt komplexa och stora mängder data tas i beaktande. Typen av innehåll, den som publicerade, din relation med den som publicerade, vilka sidor du gillar, etc.

En av de viktigaste faktorerna är engagemang. Ju mer ett inlägg gillas, kommenteras, ses och delas. Desto mer kommer plattformarna presentera inlägget för användare vilkas profiler märker de som ”människor intresserade av detta innehåll”. Facebooks algoritm till exempel, arbetar som en god cirkel: varje viralt inlägg ökar räckvidden för nästa inlägg och så vidare.

  • Tänk mobilt

Som du vet är mobilen en av dina kärare ägodelar. 80% av tiden vi spenderar på sociala media är via mobila enheter. 56% av Facebook användarna loggar in exklusivt via mobilen.

Det betyder att det är viktigt (även nödvändigt) att anpassa sig. Så till exempel, tänk på att integrera undertexter när du publicerar en video då ljudet per default är minimerat för videos på mobilen.