Håll Koll På AdWords Utan Att Vara Expert → Spara Pengar [Infografik]

Använder Ni Google AdWords är ett väl underhållet konto absolut nödvändigt för att rätt annons vid rätt tidpunkt ska visas för användarna. Och såklart effektiva annonser.

Ett enklare alternativ är AdWords Express där Googles datorer sköter kontot.

Kontostruktur i Google AdWords

Grundläggande för en bra kontostruktur i AdWords är att ha minst två textannonser per aktiverad annonsgrupp, minst två annonsgrupper per aktiverad kampanj och aktiva sidlänkar (länkar i annonser).

Annonsers effektivitet

Med rätt kontostruktur plus effektiva annonser bör målet med AdWords vara en genomsnittlig klickfrekvens (CTR) på 5% per kalendermånad.

Klickfrekvens visar om användarna tycker att annonserna är användbara och relevanta.

Historiskt har en CTR på 2% varit godkänt. Så generellt kan målsättningen vara att inte ligga under 2%.

Att 5% är en rimlig målsättning visar en rapport som företaget Acquisio släppte i januari 2018. Rapporten visar CTR för olika branscher med och utan maskininlärning. Alla branscher ligger över 2% CTR.

Tips på åtgärder för att öka annonsers effektivitet

 • Pausa sökord med många visningar och låg klickfrekvens

Börja pausa sökord som har en klickfrekvens på 4 % eller lägre tills raden Summa: filtrerade sökord i AdWords har en klickfrekvens på 5 % eller högre.

 • Pausa allmänna sökord

Se till att det inte finns några sökord som enbart består av ett enda ord eller för allmänna termer som inte ger en känsla för användarens syfte med sökningen. Ni kan antingen pausa dem eller ge sökfrågorna mer sammanhang genom att lägga till mer text.

 • Lägg till negativa sökord från sökordsrapporten

Se till att ni inte lägger bud på något som sänker klickfrekvensen som ni inte förväntade er att lägga bud på.

 • Kontrollera att geografisk inriktning är angett för alla aktiva kampanjer

Om ni inte anger en geografisk plats kanske era annonser visas över hela världen, vilket leder till att klickfrekvensen och kvalitetspoängen påverkas negativt i områden där er organisation inte är verksam.

Om ni annonserar om något i ett specifikt område, en specifik ort eller ett specifikt land ska ni avgränsa annonserna till en egen kampanj. Ange sedan inriktningen på det området och se till att annonserna och landningssidan refererar till samma plats.

 • Gruppera sökordorden i annonsgrupper med snävt avgränsade teman

I var och en av annonsgrupperna ska ni se till att sökorden är snävt grupperade utifrån teman som matchar annonsens text. Annonsen leder till information på en landningssida som användaren förväntar sig efter att ha sett annonsen.

 • Lägg bud på varumärkesbegrepp

Se till att ni lägger bud på organisationens namn och varumärkesförsök. Då bör annonsen visas för en intresserad målgrupp som är medveten om ert arbete.

Detta borde ha en hög CTR.

 • Ha genomgående höga kvalitetspoäng på sökord (quality score)

Kvalitetspoäng ger er en uppfattning om kvaliteten på era annonser. Kvalitetspoäng 1–10 som AdWords rapporterar för varje sökord i kontot är en uppskattning av annonsernas kvalitet och landningssidorna som de leder till.

Tre faktorer avgör kvalitetspoäng för ett sökord:

 1. förväntad klickfrekvens
 2. annonsens relevans
 3. upplevelse av landningssidan
Om kvalitetspoängen är hög tolkar AdWords er annons och landningssida som relevanta och användbara för personer som tittar på er annons.

Och kvalitetspoäng + bud (CPC) = annonsrankning vilket betyder att en liten budget kan ge de översta annonspositionerna även om budet är lägre än konkurrenternas bud med lägre kvalitetspoäng.

 • Ett bra kvalitetspoäng för varumärkesord är mellan 8 och 10.
 • Ett bra kvalitetspoäng för kommersiella sökord med stark köpavsikt är 7 till 9.
 • 7 är ett bra kvalitetspoäng för sökord med svag köpavsikt.
 • Sikta på ett kvalitetspoäng på 3+ på konkurrenters sökord.

Prioritera att höja kvalitetspoängen för sökord med stark köpavsikt först. Ta bort eller pausa alla sökord som har under 2 i kvalitetspoäng.

Höga kvalitetspoäng = sparade pengar –> annonserna visas oftare och i högre positioner.

Låga kvalitetspoäng = kastade pengar –> mindre annonsvisning och lägre positioner.

Om du är ny i AdWords, följ dessa tips!

Nedanstående infografik från WordStream beskriver stegvis en beprövad färdplan för framgång med Google AdWords.