Hur Google Analytics Hjälper Till Att Driva Tillväxt [Infografik]

Om du inte vet vad Google Analytics är, inte har det installerat på webbplatsen eller har det installerat på webbplatsen men aldrig tittat på statistiken, läs vidare!

Varför alla ägare till en webbplats behöver Google Analytics.

Oavsett om det gäller en statisk webbplats, redigerbar webbplats med content management system, redigerbar dynamisk webbplats med mer användarengagemang som inloggning, etc, e-handelsplats integrerad med en betal lösning eller en webbapplikation, är Google Analytics kritiskt för framgång.

Men det gäller att ställa rätt frågor till Google Analytics. Det finns massvis av frågor Google Analytics kan svara på. Ofta är utmaningen att konkretisera de frågor som är relevanta för verksamheten ifråga. Annars blir det svårt att navigera i Google Analytics rymden. Personligen tror jag att det är den stora anledningen till att så få verksamheter faktiskt arbetar aktivt med Google Analytics idag.

Här är några grundläggande exempel på frågor kring en webbplats som Google Analytics kan svara på:

  • Hur många människor besöker webbplatsen?
  • Var bor besökarna?
  • Behöver webbplatsen vara anpassad efter mobila besökare?
  • Vilka andra webbplatser skickar trafik till webbplatsen?
  • Vilken typ av marknadsföring driver mest trafik till webbplatsen?
  • Vilka sidor på webbplatsen är mest populära?
  • Hur många besökare omvandlas till leads eller kunder?
  • Varifrån kommer de besökare som omvandlas?
  • Hur kan jag förbättra webbplatsens hastighet?
  • Vilken typ av blogginnehåll gillar besökare är mest?

Kissmetrics, ett amerikanskt företag med fokus på att hjälpa marknadsförare förbättra sina resultat har tagit fram en infografik som visar hur Google Analytics och Google Search Console gör just detta. Google Search Console hade tidigare namnet Google Webmaster Tools.

Infografiken har fokus på hur Google Analytics kan hjälpa till att öka trafiken och konverteringsgraden.

Konverteringsgrad är den andel av besökare som genomför en handling på webbplatsen.Anledningen till att man använder sig av konverteringsgrad är att det är den enskilt bästa faktorn för att avgöra kvalitén på en webbplats. Måttet sammanfattar och manifesterar resultatet av en webbplats användarvänlighet, prestanda, tillgänglighet, marknadsföring och rykte.