Hur människor möter sina behov i mikrostunderna Jag-vill-veta, -gå, -göra och -köpa [Infografik]

Googles i marknadschef i Amerika, Lisa Gevelber, har delat med sig av ny forskning på ”think with Google” som kvantifierar hur människor använder digitalt för att fatta beslut och agera i sitt dagliga liv.

Idag år 2017 är mobiltelefonen allas vår informationskälla nummer 1. I alla fall tror nog de flesta det. Och nu är det bevisat (i USA) för Google har gjort en undersökning. Syftet med undersökningen var att öka förståelsen för intentionerna bakom en sökning på internet. Hur människor möter sina behov i en gränslös värld av on- och off-line val.

Google bad 1 000 mobilanvändare svara på en kort undersökning flera gånger om dagen under en vecka. Syftet var att ta reda på vilka behov respondenterna hade och hur de gick tillväga för att möta behoven.

Resultatet blev mer än 14 000 svar. Allt från att välja en restaurang för en speciell middag, hitta lägsta pris i butiken eller för att planera en semester.

Undersökningen kan sammanfattas med tre slutsatser:

I stunder av behov vänder vi oss till våra mobiltelefoner och söker på internet

När en fråga eller behov uppstår är våra mobiltelefoner i särklass vår mest betrodda resurs. 96 % använder en mobiltelefon för att få saker gjorda.

För att möta behoven är sannolikheten dubbelt så stor att vi använder sökning än andra on- eller off-line källor, t ex besöker en butik eller sociala medier. Sökning är inte endast den mest använda resursen. Det är resursen 87 % av människor vänder sig till först.

Mobiltelefonen hjälper oss att fatta beslut när vi är redo att köpa

70 % av mobiltelefonägare som köpt något i en butik, vände sig till sin mobiltelefon för information som var relevant för det köpet. Och när människor söker på mobiltelefonen tenderar det att leda till handling. 92 % av de som sökte på sin mobiltelefontelefon gjorde ett relaterat köp.

Att använda mobiltelefonen till sökning används för mer än bara omedelbara behov

Sökning via mobiltelefonen har länge använts för att hjälpa till med snabba beslut som att titta på ett middagsrecept. Undersökningen visar att det nu också är mycket vanligt att mobiltelefonen används på långsiktiga projekt. 68 % av respondenterna använde sökning för att hjälpa till med saker de vill ta itu med någon gång i framtiden. Mobiltelefonen övertrumfade andra on- eller off-line källor.

Sökning har blivit en livlina för oss människor. Därför använder många varumärken sökningar för att göra ett intryck tidigt och komma in i övervägandet när människor börjar bilda åsikter.

Och intentionen bakom sökningen, särskilt på mobilen, är en kritisk framgångsfaktor för en marknadsförare. Kan du förutse människors behov kan du se till att du möter människor i deras mikrostunder med relevant och användbar information.

Kolla in infografikerna från Google nedan. De beskriver hur människor möter sina behov i mikrostunderna Jag-vill-veta, Jag-vill-gå, Jag-vill-göra och Jag-vill-köpa. Infografikerna beskriver också de kategorier där mikrostunder oftast inträffar, hur ofta de inträffade på mobilen, samt hur och när de påverkade köpet.

Jag gissar ni gör allt ni kan i er verksamhet för att ge människor relevant och användbar information anpassad för mobiltelefonen. Men underbygger ni genom att spåra och värdera interaktioner via mobiltelefonen på lämpligt sätt?