Hur Ni Får Fler Visningar På YouTube & Hur ROI Mäts [Infografik]

Grundläggande för att ha en chans på YouTube är en genomtänkt strategi för att bygga följare.

Bra videos är ett självklart krav men kan inte ensamt göra jobbet. Väldigt viktigt är att överväga det varumärke som byggs, innehållet som skapas och kampanjer som utförs.

YouTube är numera på andra plats när det gäller världens mest besökta hemsidor. Varje minut laddas det upp 300 timmar video. Nästan 5 miljarder videos tittas på varje dag och YouTube har över 30 miljoner besökare dagligen.

Att i detta enorma flöde sticka ut på YouTube är en utmaning. Genom att etablera ett betrott varumärke och bygga trogna prenumeranter ökar antalet visningar. Hur detta går till visar infografiken nedan som Vlogging Guides tagit fram.

Och sedan efter mycket arbete vill vi veta hur det går. För kanalen och enskilda kampanjer –> ROI. Direkt kan man säga här: Knepig ROI = Dåligt utvecklad strategi och felaktig målformulering.

Allmänt sett är målet med videomarknadsföring att skapa varumärkeskännedom och förtroende, eller att öka försäljningen eller att utbilda och informera kunder och potentiella kunder.

Och även om de här breda målen överlappar varandra (all marknadsföring ska ju resultera i omsättning i slutändan) är det nödvändigt att först definiera vad som ska åstadkommas.

Om det planeras innehåll för alla tre mål, bör innehållet segmenteras. YouTube har utvecklat en väldigt bra modell för detta som heter Hero, Hub, Help. Modellen omfattar programplanering, förproduktion och produktionsaktiviteter: vilken typ av innehåll samt hur man publicerar och delar innehållet.

När det väl är definierat vad som ska åstadkommas, är det dags att tänka på hur framgång ska mätas på ett ordentligt sätt.

Här följer 10 grundläggande mätmetoder som faller in under ett av de tre breda målen.

a) Mäta Räckvidd och Retention

1) Visningar

Visningar är enklast att mäta och enklast att misstolka. Visningar säger endast hur många som klickade på ”Play” inget annat.

2) Uppspelningsgrad

Uppspelningsgrad ger mer sammanhang då visningar delas med unika och återkommande användare av hemsidan. Uppspelningsgrad är en stark indikator på olika elements effektivitet. Till exempel videotumnaglar, tillhörande text och positionering på sidan. Uppspelningsgrad säger inget om engagemang.

3) Visningstid

Visningstid säger en del om engagemang. Tittar personer tillräckligt länge för att se CTA:n inne i filmen (beroende på hur långt in i filmen)? Hur effektiv är CTA:n? Allmänt kan man säga att visningstid berättar hur sevärd varumärkesfilmen är och var någonstans personer tappar intresse. Detta är användbart vid produktionen av nytt innehåll.

b) Mäta Engagemang

4) Delningar

Delningar på sociala media är det mest uppenbara och enklaste sättet att spåra engagemang. Här måste även annonsering, kampanjer och PR beaktas så den relativa framgången kan fastställas.

En video som delats 1000 gånger kan framstå som mer framgångsrik än en som delats 100 gånger. Men om den första videon backats av reklampengar men inte den andra, ja då är inte resultatet så självklart.

5) Kommentarer och Feedback

Hittills har jag pratat om kvantitativa data. Men det finns även kvalitativa data. Kommentarer och feedback kan variera kraftigt, från ros till ris så att säga.

Därför kan det vara riskfyllt att konsolidera sådan information i syfte att mäta den allmänna känslan. Visst, det kan vara användbart för att se hur innehållet tagits emot i stort. Dock brukar vissa personer kommentera mer än andra generellt sett vilket snedvrider ”den allmänna åsikten”.

6) Bakåtlänkar

Bra varumärkesfilmer kommer att resa genom delningar på sociala media, länkar från bloggar, forum och andra plattformar. Bakåtlänkar är en stark rankingsignal till sökmotorer och YouTube så även om bakåtlänkar inte är ett mål, är de en stark indikator på pågående framgång och exponering.

7) Värmekartor

Värmekartor är beroende på varifrån personer tittar på videon och var videon är uppladdad. Oavsett är värmekartor ett av de mest insiktsfulla verktygen för att bedöma engagemang. Till exempel om användare skrollar samtidigt som en video spelas.

c) Spåra mål

8) Klickfrekvens (CTR)

Beroende på vilka mål en kampanj har, är CTR kanske ett av de viktigaste mätvärdena.

Bra CTR drivs av effektiviteten på videos olika CTA:er. Samtidigt är huvudmålet med en varumärkesfilm att främst driva varumärkesexponering och förtroende. Då kan CTR vara mindre talande eller överflödigt.

9) Förfrågningar och Försäljning

I slutet av dagen är syftet med all marknadsföring att öka förfrågningar och försäljning. Därför bör utifrån ROI perspektiv ökning av försäljningen spåras.

Utmaningen är att koppla ihop försäljningen med den pågående produktionen av videos (eller annat innehåll).

Ett sätt att göra det är via Google Analytics. Enkelt uttryckt: Videos på hemsidan spåras som händelser. Händelser som målsätts och då visar konverteringsgrad. Om det också sätts upp konverteringstrattar går det att analysera hur bra videos på hemsidan bidrar till försäljningen.

Om video är en egen kanal som YouTube, Vimeo, Wistia, mm kan man sätta upp en ”Attribution model” eller tillskrivningsmodell i Google Analytics. En tillskrivningsmodell är regeln eller uppsättningen regler som bestämmer hur kredit för försäljning och konverteringar tilldelas kontaktpunkter i konverteringsvägar.

10) A/B-Testning

Även om det här inte är ett mätvärde är finslipandet av videoinnehållet och CTA en pågående och evolutionär process.

A/B-testning gör det möjligt att jämföra effektivitet över tid för förändringar som förbättrar retention och engagemang. Och på sikt ökar insikten om vilken typ av innehåll publiken svarar bäst på.

Fundera På Att Hyra In På Videohotell

Det finns vissa relevanta fördelar med att hyra in på videohotell. Främst är möjligheterna till mer och bättre statistik enkelt samlad och integration.

Flera av videohotellen går att integrera med befintligt CRM (Customer Relationship Management) system och MAPS (Marketing Automation Platforms) system. Exempel är plattformar som Salesforce, Marketo och HubSpot. Hur djupt dessa integreringar går beror på plattformen.

För många räcker YouTube och Vimeo. Enkelt att använda och tillgång till bas statistik. Och glöm inte att YouTube ägs av Google vilket betyder största räckvidd via organisk sök.

Men om behovet också är mer kontroll, förbättrad tillförlitlighet, CRM integration och bättre analys. Då är tjänster som Wistia, Sprout Video, Vzaar och Vidyard värda att överväga. Vimeo har också ett betalalternativ.