Hur YouTube tittandet domineras av mobila tittare [Infografik]

Mobila enheter står nu för 70% av all tid som läggs på YouTube. Siffran gäller vuxna i USA. Och då Sverige brukar ha samma utveckling som i USA kommer siffran att gälla för Sverige om den inte redan gör det.

Infografiken baseras på en rapport framtagen i december 2016 av comScore, Inc.. comScore är ett världsledande företag inom plattformsoberoende mätning av målgrupper, varumärken och konsumentbeteende överallt.

Rapporten är framtagen i samband med att comScore nu för första gången kan mäta hur målgrupper tittar på video.

I rapporten mäts trender för olika enheter hos vuxna, det vill säga från 18 år och äldre. Till exempel står det i rapporten att det är särskilt populärt bland yngre vuxna i åldern 18-34 och kvinnor att titta via mobilen.

YouTube mobila tittare tenderar att titta på kortare videos jämfört med de som tittar via en stationär enhet. Samtidigt tittar de mobila tittarna nästan på tre gånger fler videos per månad i genomsnitt.

Intressant är att målgruppsräckvidden är större på mobila enheter än stationära för 99 av 100 topp YouTube kanaler i USA