Strategi för den digitala marknadsföringen = Bättre ROI [Infografik]

Digital marknadsföring innehåller många element som SEO, Sociala Media, Innehåll, PPC, Mejl och Webbanalys. Och för att få ut bästa effekt av den digitala marknadsföringen måste en strategi tas fram. Strategin kopplar samman allt och i rätt proportion.

Digital Vidya, ett utbildningsföretag inom digital marknadsföring, har tagit fram nedan Infografik – A Visual Digital Marketing Strategy To Improve Your ROI.

Infografiken går igenom varför det är relevant med digital marknadsföring, vad en strategi för digital marknadsföring är, varför verksamheten behöver en strategi och hur strategin byggs.

Infografiken är en bra sammanställning av mycket information. Men det räcker inte med att strategin är uttalad, strategin måste även dokumenteras. Hur ska strategin annars kunna följas? Kanske en självklarhet men fortfarande idag år 2017 är det väldigt många verksamheter som inte har en dokumenterad strategi för digital marknadsföring.

Sedan finns det några saker i en strategi för digital kommunikation som jag tycker är hörnstenar.

1) Utgå från köpares Personas

Verksamheten måste veta vilka de viktigaste kunderna är som personer. Det räcker inte med ”Beslutsfattare”. Beslutsfattare inom sjukvården har andra utmaningar än en beslutsfattare i en tillverkande industri, hotell, konsultverksamhet, och så vidare.

Det är kritiskt att verksamheten känner till personliga mål och utmaningar så verksamheten kan adressera de i varje stadie i inköpsprocessen.

Till höger ser du ett exempel på en köpares persona! All relevant information finns med! Som personliga mål och utmaningar. Jätteviktig information när innehåll produceras som ska vara relevant för personen i alla stadier i inköpsprocessen.

2) Förstå var luckorna för innehåll finns i försäljningscykeln

Fastställ var det finns hål när det gäller innehåll som passar för de olika faserna i inköpsprocessen (medveten om behov, utbildar sig, fattar beslut). Enklast är att revidera innehållet på hemsidan. Och samtidigt ställa frågan om personas har all information de behöver i varje fas i inköpsprocessen.

Innehållet attraherar personan till hemsidan och sedan hjälper eller utbildar personan utifrån vad verksamheten vet om personans mål och utmaningar. Målet är att personan ska få allt som behövs för att känna sig trygg i kontakten med verksamheten.

3) Följ en redaktionell kalender

Som så ofta är nyckelordet att planera. Därför behövs en redaktionell kalender