Vad är Google Optimize? [Infografik]

Google Optimize är ett online verktyg för split testning från Google. Google Optimize ansluts till hemsidan och gör det möjligt att experimentera med olika sätt att leverera innehållet på hemsidan.

Google Optimize stödjer tre olika typer av testA/B testning, multivariat testning (flera A/B test på en sida samtidigt) samt omdirigeringstest (test av olika sidor mot varandra).

Google Optimize är gratis och har en storebror som heter Google Optimize 360. Google Optimize 360 kan mer, är för större organisationer och har en kostnad.

Google Optimize vänder sig till små och medelstora företag och består av två nyckelelement:

  • En redigerare som gör att du kan skapa olika versioner av sidor för att testa olika HTML innehåll. Till exempel, i version A är knappen som uppmanar till handling (CTA) grön och i version B är knappen blå. Redigeraren arbetar med olika skärmstorlekar inklusive mobil.

Det fantastiska här är att du inte behöver kunna något om teknik. Redigeraren bygger på vad-du-ser-är-vad-du-får metodik vilket gör den väldigt enkel att använda.

  • Ett rapporteringspaket som använder data från ditt företags Google Analytics konto. I rapportdelen i Google Optimize kan du se till exempel vilken version av A eller B som vann. I Google Analytics kan du segmentera resultatet och analysera hur resultatet påverkar nya besökare, återkommande kunder eller andra användarsegment.

Du kan också koppla på Google AdWords. Och testa anpassade landningssidor för kampanjer, annonsgrupper eller sökord.

Redigeraren och rapporteringspaketet används tillsammans för att konfigurera och analysera experiment för att ta reda på vad som fungerar bäst på din hemsida.

Syftet med Google Optimize är att vara ett stöd vid konverteringsoptimering av hemsidor. Om du kan öka konverteringsgraden, ökar det genomsnittliga besöksvärdet på hemsidan.

Till exempel: om hemsidan har 10 000 besökare per månad och 2% av de konverterar till ett värde av 100 sek/st. Tillsammans står de för 20 000 sek eller 0.2 sek per (alla) besökare. Kan du med hjälp av Google Optimize förbättra konverteringsgraden till 3% så kommer de 10 000 besökarna vara värda 0.3 sek styck och generera totalt 30 000. Och omsättningen har ökat med 10 000 sek extra per månad utan att kostnaden för marknadsföring ökat.

Det finns flera fördelar med att konverteringsoptimera förutom ökad omsättning. En är att ökade konverteringsgrader kommer fortsätta att återbetala den tid du lagt så länge som sidan du optimerade är uppe och igång. En annan att nedlagt arbete på att förbättra konverteringsgraden hjälper till att effektivisera andra aktiviteter och kanaler. När väl de viktigaste sidorna är optimerade kommer det vara enklare att investera i betald söktrafik och sociala kampanjer. Kort sagt att minska kundanskaffningskostnaden och öka lönsamheten.

Testa olika variationer på din hemsida, skräddarsy och leverera en personlig upplevelse som fungerar bäst för varje kund och ditt företag.

Dream Communication AB