Videomarknadsföring – Statistik 2016 [Infografik]

Video är ”hetast” idag inom innehåll på internet. Det visste du redan särskilt om du jobbar med marknadsföring. Eller bor i ett område med bra täckning för mobilen, har billig surf, WiFi eller båda som många idag särskilt i Sverige och allt fler globalt.

Enligt en prognos från Cisco: Cisco VNI Forecast and Methodology, 2015-2020, kommer 82% av internettrafiken för konsumenter globalt att vara IP videotrafik eller online video som det också heter år 2020. En ökning med nästan 20% jämfört med år 2015.

Och du har säkert stött på storsatsarna inom video, Instagram Stories och Facebook Live, själv delat videos eller använt livefunktionen. Andra exempel är Netflix, Hulu och från Kina Sohu och YouKu och så fortsätter det.

Samtidigt är det oerhörda mängder video som korsar de globala IP nätverken. Det skulle enligt prognosen från Cisco ta en person mer än 5 miljoner år att titta igenom den mängd video som korsar de globala IP nätverken per månad år 2020. Varje sekund år 2020 kommer nästan en miljon minuter videoinnehåll att korsa nätverken.

Video är en starkt växande trend. Men hur ser det ut inom marknadsföring och video? Hyperfine Media har sammanställt en Infografik med statistik kring videomarknadsföring 2016.

Infografiken är indelad i fem sektioner:

  • Konverteringsgrad
  • Vem använder video
  • Användarens medverkan
  • Hur mycket pengar som spenderas på videoannonsering
  • Typ av innehåll

Några exempel från Infografiken är den mycket högre konverteringsgraden för landningssidor innehållande video eller att konsumtionen av YouTube videos via mobilen ökar med 100% per år. Företagets eller organisationens storlek är inte längre ett hinder för att använda video. Till exempel planerar 22% av små företag i USA att publicera video inom de närmaste 12 månaderna.

Infografiken andas att acceptansen för video hela tiden ökar. Att alla använder video mer och mer för olika syften.

Att video som media accelererar allt snabbare är en logisk utveckling då video levererar innehåll bäst. Men kanske framför allt att video idag inte är så svårt att få till tekniskt, inte kostar hur mycket som helst att genomföra och är lätt att distribuera. Detta i kombination med internets hastighet, den smarta mobiltelefonen och billig surf eller internetåtkomst gör att tillgängligheten har ökat dramatiskt bara på några år.

Viktigt att komma ihåg är att video är ett verktyg inget annat. Innehållet måste fortfarande svara på frågor och lösa problem. Skillnaden mot tidigare är att användarna kräver allt snabbare svar ur en allt bredare och snabbare forsande flod av digital information.