Google Analytics övergripande rapport exempel

About This Project

Detta är ett exempel på förstudie eller övergripande Google Analytics rapport. Syftet är att beskriva om Google Analytics är rätt implementerat och hur hemsidan beter sig utifrån ett antal parmetrar. Generellt omfattar rapporten dessa punkter:

  • Google Analytics checklista där ett antal punkter bockas av beroende på om de är implementerade eller inte.

 

  • Överblick av besök, geografi, plattformar och trafikkällor. Jämförelse görs mellan två tidsperioder år över år, till exempel kvartal.Hur hemsidans laddningshastighet är och för olika sidor och vad hastigheten kan bero på.

 

  • Trafikkälla och landningssida för trafikkällan. Varifrån kommer besökare och vilken sida börjar de sitt besök på.

 

  • Trafikkälla och utgångssida eller där besökaren lämnar hemsidan. Är den sidan önskvärd? Jämför med en ”Tack” sida. Om inte vad kan saknas.

 

  • Nyckelord och sökfraser där hemsidan dykt upp i sökresultaten. Ord och fraser som människor sökt på. Organiska och i förekommande fall köpta ord och fraser.

 

  • Summering kring sökmotoroptimering och rubriktaggar, metabeskrivningar, felkoder, mm

 

Målet är att utifrån resultatet dels åtgärda eventuella fel så rätt och komplett statistik mäts. Dels vara en grund för framtagande och implementation av mätmodell, dvs vad ska mätas och hur utifrån verksamheten.

 

 

Google Analytics ex overview report Dream Communication cover image