Archive

The goal with the project is to implement data driven decision making for an e-commerce store. A part of that is to set up a solid foundation for tracking the channels and connect those with respective channel part of total revenue. Paid advertising, organic, direct...

Kunden ville göra Facebook Insights-data lättare tillgängligt för intressenter. Rapporten är byggd i Google Data Studio och en så kallad "connector" implementerades  från Supermetrics för att dra data från Facebook. Idag kan alla som har rapportadressen få åtkomst till rapporten från vilken enhet som helst. Bäst av...

Detta är ett exempel på förstudie eller övergripande Google Analytics rapport. Syftet är att beskriva om Google Analytics är rätt implementerat och hur hemsidan beter sig utifrån ett antal parmetrar. Generellt omfattar rapporten dessa punkter: Google Analytics checklista där ett antal punkter bockas av beroende...

Klientens mål var att utveckla en mätplan för webbplatsen. Jag kopplade samman affärsmål med webbplatsens mål och bröt ner webbplatsens mål till mätbara KPI: er. Alla data från Google Analytics. Resultatet är en pågående månads KPI-rapport som hela tiden utvecklas från KPI synpunkt. ...

Kunden ville ha en rapport som var lätt att uppdatera från Google Analytics som visar detaljerad prestanda för ett mål fördelat på mobilanvändare och datoranvändare. Rapporten är byggd i Google Data Studio. Resultatet är att de som har tillgång till rapporten kan uppdatera rapporten i...